text/url url s profilem
Redundancia:   Veľkosť:   Email:

Co je to QR kód

QR kód nebo QR Code je dvourozměrný čárový kód, který vyvinula japonská společnost Denso-Wave v roce 1994 a jeho princip nabídla bezplatně veřejnosti. Zkratka "QR" pochází z anglického označení Quick Response (Rychlá reakce / odpověď), protože kód je navržen s ohledem na rychlé dekódování.
Princip použití QR kódu spočívá v tom, že QR kód, který je vytištěn na papíře nebo jakémkoliv předmětu, se sejme kamerou nebo fotoaparátem (případně fotoaparátem v mobilu), a software dekóduje textovou informaci obsaženou v kódu. QR kód má v sobě zabudovanou ochranu proti poškození a tak částečné znehodnocení QR kódu nemusí znamenat, že se kód nebude dát přečíst (QRCode redundacy). V Japonsku se QR kód stal standardem (kromě klasických anglických znaků lze zobrazit i sadu japonských znaků) a většina mobilních telefonů s vestavěným fotoaparátem umí tyto kódy dekódovat. Na Slovensku není obvykle čtečka QR kódů integrovaná v mobilním telefonu, ale většina operačních systémů nabízí bezplatné aplikace, které umožňují číst QR kód.

Původně se QR kód (QR code) používal při označování vyrobených součástek a později se rozšířil i do ostatních oblastí společnosti. V současnosti jsme svědky nebývalého rozmachu QR kódů ve světě a tato řešení se rychle dostávají i na Slovensko. QR kódy představují nejjednodušší cestu, jak zpřístupnit jednoduchou informaci široké veřejnosti.

Použití QR kódů

QR kódy mohou v sobě nést jakoukoliv informaci v textovém módu. Texty se nedají zobrazovat s diakritikou. Přesto, ustálilo se několik typických použití QR kódů (zejména při použití fotoaparátu mobilního telefonu a příslušného SW):

  •     Webovou adresu nebo přesměrování na předurčenou URL (internetovou stránku)
  •     E-mailovou adresu
  •     Kontaktní informace (formát vCard nebo MECARD)
  •     Odeslání předdefinované SMS zprávy nebo MMS
  •     Zahájení hovoru s definovaným telefonním číslem
  •     Uložení poznámky do mobilního kalendáře
  •     Načtení GPS souřadnic do GPS navigace v mobilním telefonu
  •     Údaje o události - název, místo, čas, trvání (formát iCalendar)
  •     Zobrazení libovolného zakódovaného textu nebo odkazu


Princip QR kódu

QR kód se skládá z bílých a černých čtverečních modulů složených do čtvercové matice. Velikost matice je od 21 × 21 do 177 × 177 bodů s nárůstem o 4 moduly v každém rozměru.

Kapacita

QR kód může obsahovat písmena, čísla nebo japonské znaky kandži a je schopen pojmout různé množství informací podle obsahu:

Typ obsahu Počet znaků
číslice 7 089
písmena a číslice 4296
8-bitové data 2 953
kandži 1 817


QR kód je otevřený standard, jelikož společnost Denso-Wave zveřejnila specifikaci a nevztahuje patentovou ochranu.

QR kódy mohou být vytvořeny od verze 1 do verze 40. Každá verze má jinou konfiguraci modulu nebo počtu modulů. (Modul odkazuje na černé a bílé čtverečky, které tvoří QR kód.)

"Module Configuration" odkazuje množství modulů obsažených v QR kódě, počínaje verzí 1 (21 × 21 modulů) do verze 40 (177 × 177 modulů). Každé vyšší číslo verze se skládá ze 4 přídavných modulů na každé straně. (Posloupnost 21, 25, 29, 33 ...).

Korekce chyb

Každá verze QR kódu má maximální přenosovou kapacitu v závislosti na množství dat, typu dat a úrovně opravy chyb. Korekce chyb QR kódu je schopnost obnovit data v případě, že kód je znečištěný nebo poškozený. V závislosti na provozním prostředí existují čtyři úrovně korekce chyb. Vyšší úroveň opravy chyb QR kódu zlepšuje schopnost opravy chyb, ale také snižuje množství dat QR kódu.

Schopnost QR kódu při opravě chyb

Úroveň L Approx.7%
Úroveň M cca. 15%
Úroveň Q cca. 25%
Úroveň H cca. 30%

Funkce korekce chyb

Oprava chyb QR kódu je implementována přidáním Reed-Solomon algoritmu k původním datům. Opravy chyb závisí na množství dat, které mají být opraveny. Například, pokud existuje 100 kódové slovo a QR kód musí být zakódován, 50 z nich je třeba napravit, Reed-Solomon vyžaduje dvojnásobné množství kódových slov, která má být opravena.

V tomto případě celková kódová slova jsou 200, 50 z nich může být opraveno. To znamená, že opravy chyb míra celkové kódových slov je 25%. To odpovídá QR Correction Code úroveň chyby Q.

(*) Reed-Solomon je matematická metoda opravy chyb, která se používá pro hudební CD, atd.. Tato technologie byla původně vyvinuta jako opatření proti šumu komunikace pro umělé družice a planetární sondy. Je schopen dělat korekce na úrovni bajtů, a je vhodný pro koncentrované shluky chyb.

Máte otázky?
Zajímavé vizitky

1. qrcodes.cz/q/mkeRV - 2906 návštěv
2. qrcodes.cz/q/PxewR - 2539 návštěv
3. qrcodes.cz/q/isXWQ - 2424 návštěv
4. qrcodes.cz/q/pTzeZ - 2396 návštěv
5. qrcodes.cz/q/mJhVv - 2275 návštěv